Cultuurtechniek

Cultuurtechniek

Bij de bedrijfstak Cultuurtechniek worden verschillende diensten uitgevoerd, op het gebied van slootonderhoud, bosbouw, natuurbouw en maaiwerkzaamheden. Hierbij wordt ten allen tijde rekening gehouden met zowel de klant als de omgeving. We denken mee met de opdrachtgever en geven een gedegen advies over de beste manier om bepaalde werkzaamheden uit te voeren met de juiste materialen.

Omdat we ook zelf machines ontwikkelen bij de afdeling Machinebouw en onze werknemers veel kennis en ervaring hebben, kunnen we onze diensten blijven verbeteren om tot een optimaal resultaat te komen. We betrekken de medewerkers die het werk uiteindelijk uitvoeren vanaf het begin bij het proces, zodat het werk met goede kwaliteit uitgevoerd wordt. Efficiënt werken en kwaliteit leveren zijn kernwoorden die onze diensten omschrijven.

Ook in deze bedrijfstak vinden we het behoud van de natuur erg belangrijk. Dit doen we bijvoorbeeld door het gebruik van speciale maaimachines, waarbij zo min mogelijk bodemleven beschadigd wordt (Faunatronic) en door het gebruik van biologisch afbreekbare olie. Met deze stappen tonen we ons respect voor de natuur.

Onze diensten

Hieronder vindt u een lijst van de diensten die wij voor u kunnen uitvoeren, zoals maaien, natuurbouw, bosbouw etc.

Maaien cultuurtechniek

Maaien

Hobelman-Halle heeft veel ervaring en expertise in het maaiwerk voor waterschappen en gemeenten. Door steeds te innoveren om het werk sneller en beter te kunnen doen hebben we door de jaren heen een aantal speciale machines ontwikkeld, en ook elders machines gekocht.

lees meer

natuurbouw cultuurtechniek

Natuurbouw

Zorgen voor de natuur is voor ons een belangrijk streven. We zien graag dat zeldzame planten en dieren weer kansen krijgen om te groeien. Daarom richten we bij de natuurbouw grootschalige percelen zodanig in, dat er een optimale situatie wordt gecreëerd voor allerlei soorten van leven.

lees meer

bosbouw cultuurtechniek

Bosbouw

Ook op het gebied van bosbouw zijn we in staat verschillende klussen uit te voeren. Zo werken we bij bepaalde werkzaamheden samen met European Tree Workers. Door de kennis van deze zzp-ers te combineren met onze coordinatie en machines, kunnen we specialistisch werk leveren.

lees meer

grondwerk cultuurtechniek

Grondwerk

De werkzaamheden die we bij grondwerk uitvoeren zijn niet samen te vatten in een aantal onderdelen. Vrijwel alle soorten karweien, zoals bestrating, baggerwerk en nieuwbouw, nemen we voor onze rekening en brengen we tot een uitstekend resultaat door de vakkundigheid die we in de loop der jaren hebben opgedaan.

lees meer

beschoeiing cultuurtechniek

Beschoeiing

Beschoeiing plaatsen is voor ons zeker geen onbekend karwei. Doordat we veel ervaring hebben met dit werk, zijn we er erg handig in geworden. Bij verschillende, soms zelfs onvoorziene, omstandigheden weten wij altijd goed advies te geven.

lees meer

kunstwerken cultuurtechniek

Kunstwerken

Het aanbrengen van damwanden voor stuwen, duikers en kantelstuwen doen we geregeld, waardoor wij in staat zijn om kunstwerken aan te leggen of te vernieuwen van eersteklas kwaliteit.

lees meer